em em chạy con 2700 bằng phoenix báo lỗi rùi tự động khởi động lại máy tính . anh em nào gặp rùi
giúp em một tay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chú ý:
Bài post sai box.đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]