tinh hình chiều mới nhận nokia 206 mất nguôn máy mới ,khách bảo k làm gì tự nhiên k lên nguôn ,,đưa minh kiêm tra tháy máy con mới nên k muốm đụng đến nguôn ..tháy con tụ co trên camera có hiện tượng oxi hoá gỡ bỏ ok luôn nên chia sẻ cho ae k biết nk ,,,thank ae [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]