em có con nokia 108 rơi nước đóng lại u rồi mất sóng .ae ai gặp kéo rồi xin giúp với.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]