như tiêu đề mình cần xin file I9105p tiếng việt . ai có cho Long xin với . mấy bản trên mạng chạy báo lỗi . thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]