Chia sẽ Ace Lenovo S880 cắm sạc không báo gì. thay đuôi sạc vẫn không được. Đa số nhưng dòng Smartphone ( Trừ Nokia) mạch sạc không qua cuộn dây riêng lẻ mà đi thành từng cụm hoặc vào thẳng IC sạc. Ae gặp trường hợp này thì gỡ con L to nhất trong cụm đó rồi câu tắt. 99% done :)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]