Các bác đã gặp Iphone nào mà hiển thị là J/A mà check lại là LLA chưa ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]