máy đang sài tự nhiên mất nguồn, kiểm tra thấy kim dòng nhích lên khoảng 1a rùi đứng im khoảng 4 giây sao mới trở về, ko biết có phải lỗi pm ko, anh em có ai gặp ca này ko xin chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]