như tiêu đề mình đã thay màn hình câu đường màn kiểm tra đường bsi khò lại cặp vẫn không được . nhờ a e giúp thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]