máy rớt nước em đã sấy câu lại ic sim rồi nhưng không được ae có giải pháp gì giúp em với em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]