BÁC NÀO CÓ ROM HKPHONE REVO NEO THÌ LÀM ƠN CHIA SẺ CHO EM XIN VỚI Ạ...CỨU EM VỚI Ạ...LÀM ƠN, AI CÓ QUAN TÂM...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]