như tiêu để em có con ss grand e270s không nhận sim bác nào có sơ đồ câu xin giúp

- - - Updated - - -

tình trạng máy chưa sửa chữa gì


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]