em xin các pro cho em bản rom chuẩn máy Lenovo P780-8G-s228 tiếng việt chuẩn với ạ! em cảm ơn rất nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]