Như tiêu đề trên, em nhận cây nokia 301 rơi nước 2-3 ngày rùi. tình trạng là máy ấn bàn phím được 1 lúc thì treo luôn không ấn được bất kì phím nào khác( cả phím nguồn cũng không)
em tháo máy ra kiểm tra thì không có dấu hiệu rỉ tụ. em ngâm xăng thơm khoảng 30 phút rùi sấy kĩ nhưng tình trạng vẫn vậy (kiểm tra bo phím + socket phím đều ok) .
Em chạy lại phần mềm qua ATF luôn nhưng cũng không có tiến triển gì. không còn hướng nào khác em lắc con ic kính gần CPU rùi tiếp đến lắc CPU luôn mà vẫn chẳng khả quan, cứ ấn được 1 lúc lại liệt toàn bộ phím... anh em nào gặp qua span này xin chỉ giúp, em cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]