như tiêu đề em có con ss grand e 270s không nhận sim [ may chưa sửa chữa gi] bác nào biết xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]