sáng giờ ngồi ngáp giờ mới nhận được 1 em g533h khi bỏ pin vào thì nó tự rung (đồng hồ cấp nguồn từ 4v3 nó hiên lên 1v7) 2 chân rung thông vs nhau. khi tháo rung ra thì chạm nguồn. ic nguồn nóng. ae đã làm qua giúp em với hay có sơ đồ chi tiết cho xin.tks ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]