nhờ ae giúp
khách đem lại cây máy
gắn sim vào là bị khởi động táo , sau đó lên màn hình chính
gọi 2-3 phát em nó khởi động lại tiếp
gọi là bị , chưa biết bị bệnh gì , nên chưa dám động thủ
mình đã restore lại nhưng ko hết @@

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]