máy tự khởi động và treo logo .đo đạc cả ngày mới tìm đc giải pháp(tìm dc giải pháp mới biết mình dở quá ae ai biết rùi đừng chém e tội nghiệp) nếu tháo bỏ nút khởi động ko hết, tiếp tục tháo con TA 1000 và D 1001 =done.:th_7:.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]