Thêm data, Unlock Samsung S6 edge+ Plus G928F ok

Mã G928F là máy khóa mạng thuộc khu vực châu âu

Mã:
Operation: Read Codes
Selected model: SM-G928F
Software version: 23.2

Please wait, generating hash codes file, this can take few minutes... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G928F
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G928FZDAO2U
Phone version: G928FXXU1AOH3
PDA version: G928FXXU1AOH4
CSC version: G928FTEF1AOH1
CSC country code: UK & IRE
CSC sales code:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]