Mong ae giúp ,mình đã thử man hinh qua lại main khác vẫn tốt ,mà main của mình ko hiển thị ,kẹp nguồn main lên nguôn bình thuong ,ae có biện pháp nào giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]