như tiêu đề e nhận máy tình trạng treo logo.e thử up 2 bản stock chạy được 1 đoàn khoảng 1/4 là báo Fail.dùng cả tool lẫn box chạy đều thế.e tháo main ra đúng là bản E160s.bác nào có rom cứu máy cho em xin với ạ.e cám ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]