Như tiêu đề em nhận máy khách 4s reto lên 8.2 báo lỗi 3194.mong ae giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]