Mới nhận 1 em mobistar s07 mã google dùng phím cứng ok
bấm phím volume - phím nguồn đợi hiện lên hình tam giác bấm tiếp volume + để vào recovery => $$$$


Năm mới 2014 chúc các bạn 7 chữ Đủ
Đủ tiền bạc để gia đình sung túc...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]