Ai đã làm trên màn hinh , main ok , màn hinh kođèn ai có sơ đồ hinh giup minh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]