như tiêu đề tháo ra vệ sinh gắn vào chập luôn đã test màn hình cách ly cảm ứng vẩn vậy đo mấy conm tụ gần socket không thấy chập ae gặp pan này rồi giúp e 1tay ,bỏ màn ra cấp nguồn vẩn lên nguồn bình thường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]