Khách báo là máy khách bị dính chế độ hadphone
em lấy tai nghe gắn vào xoay mà vấn không hết
em thay dây vollum khác not ok
rstore lại cung không xong ae có cách nào hướng dẩn cho em với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]