mới nhận cây nokia 215 chạm vbat trực tiếp , nó ko có nóng em nào hết , em gỡ bỏ thữ từng con cuối cùng lượm lúa như trong hình chia sẽ anh em nếu gặp .[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]