Lần đầu build file TAR xin AE + Các anh lớn test lại giúp e coi có ổn ko
RẤT MONG ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM GIÚP ĐỠ CỦA AE TRONG 4RUM ĐỂ E TỰ TIN HƠN NHỮNG LẦN SAU
file G900T 4.4.2: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]