Ai biết Scourge nào đã cập nhật lên 9 chỉ em với ạ.
Em đang cần tìm 1 scourge có iBlacklist để dùng chặn 1 số người.
Em đã tải ở Bigboss rồi nhưng nó chỉ cho dùng 7 ngày.
Sau 7 ngày em dùng nó ko hoạt động nữa.

Ai giúp em với ạ =((=((=((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]