Như tiêu đề bác nào có file backup IMEI hoặc có tools nào fix IMEI con này cho e xin với ạ . IMEI máy đang là 0049xxxxxxx4000 nên không có sóng ạ .
đang pử rom tv 412 ạ , máy hàng đóng mới ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]