em nhận 1 cây x1-01 ko nhận thẻ nhớ lúc câu ko may đứt chân này e lại ko có main xác để đo ak [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chú ý: Tiều đề cần rõ ràng, bài viết sai box . Đã edit


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]