như tiêu đề ae nào gặp qua rồi chỉ giúp với con này chưa có sổ đỏ lên e không biết nó ăn vào đâu nhờ các cao thủ chỉ giùm em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]