nhận máy cắm sạc vẫn vào pin nhưng khi rút sạc ra thì máy vẫn báo sạc ,cắm usb thì ko nhận gi luôn ae nào làm qua hay có hình ảnh
câu chân sạc giúp e với ạ[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]