Em nhận máy của khách báo đang dùng bình thường,tháo sim ra lắp vào là không nhận sim nữa. Em kiểm tra bị mất IMEI và Baseband. Em chạy lại room nhưng ko đc.
Xin mọi người giúp đỡ em ạ.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]