các bác giúp em với em có một em nokia6280 trước vẫn dùng bình thường giờ nắp sim vô thì không có sóng cách sử lý thế nào các bác mách em với em cảm ơnChú ý ; Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]