ngày 13 u ám lại có kèo này.ae gặp trường hợp tương tự múc audio done
do vội giao máy cho khách nên ko kị chụp hình.đành copy cái hình ae nào trên bác gồ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]