Samsung core G386F 4.2.2 việt hóa trên nền stock SM-G386FXWUANB4 độ ổn định cao file dạng tar chỉ cần tải về và flash bằng Odin thôi.
Link tải rom:
Pass:inbox nhen AE

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...





[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]