Xin mọi người giúp, mình restore báo lỗi 14, làm lại con bb, restore ok, kích hoạt máy vào cài đặt ngôn ngữ thì treo cáp
Các bác ai gặp rồi giúp mình với
Tks ạh!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]