oppo r821 mất đèn màn hình gần ic đèn cuộn dây rất nóng thay cuộn dây vẫn vậy mong ae giúp đỏ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]