như tiêu đề hôm qua khách mang đến bị như vậy và e chạy lại phần mềm thay ok hết , hôm nay khách mang lại thì lại bị như cũ .cắm tai nghe cũng không nghe được gì cả , lúc có loa trong lúc có loa ngoài . xin ae giúp lên làm như nào trước ạ .xin cảm ơn ae @!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]