máy tháo ra thay pin bị bay mất con R61,nên bị reset liên tục,restore lỗi 29,giờ nhà chỉ còn main của iphone 3g,ko biết tìm con R61 trên 4s ở đâu,xin các bác chỉ giúp,thank
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]