e nhận cây 535 máy gọi đi không tắt màn hình.bấm cảm ứng ko đc kết thúc cuộc gọi bấm cũng không được luôn
ai có gặp rồi xin giúp e
hoặc đo dùm em cái điểm này ko có ôm
[IMG]http://*************/Ut0Qcek.jpg[/IMG]

- - - Updated - - -

[IMG][IMG]http://*************/Ut0Qcek.jpg[/IMG][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]