Dòng A7100 anh em chịu khó tháo Main ra để xem cho đúng! mình đã up tổng cộng 50 cái file! file thì lên màn hình bị trắng, file thì lên treo logo, file thì nhoè màn hình, file thì ngược cảm ứng...................nói tóm lại dòng này phức tạp quá!
Tools thì anh chị em đã biết mình không hướng dẫn nữa, chỉ đưa file lên cho anh em chiến mà thôi!
- file download:
- Trước khi làm anh chị em gỡ main ra ! phía sau màn hình có chữ : C910 V1.02 PCB ( 130125) nếu đúng thì anh em mới flash nhé! dòng này mặt trc không có chữ samsung![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]