bệnh gặp như là sạc không báo gì
tuy nhiên khi test sạc bằng bộ nguồn hiện quả pin sạc 3s sau đó tắt không báo gì
áp cấp vào lên cao sau đó tắt hoặc hiện pin nhưng dấu chấm than vàng
ace làm theo hình sau [IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
tuy nhiên cũng có thể là do may mắn
vì kho đo nó vẫn thông vs nhau có thể là do chập tụ hoặc tụ lọc bị hỏng
nếu không đc ace gỡ bỏ luôn con màu đen 2 chân gần tụ luôn
chúc mm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]