có gì sai mong mod thông cảm
Tình hình là e có mau lại một e main iphone 4 ( thường nhé các bác ) về lắp thì yêu cầu kích hoạt lại mát . lắp sim vào thì không nhận xim nên chả kích hoạt được.... imel e nó đây các bác giúp e với 013268009419944... e cảm ơn ạChú ý lần sau tiêu đề cần rõ ràng ! đã edit


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]