nhận cây 5 chỉ nhận 1 bên sạc,đã thay nhiều đuôi sạc từ lô tới zin vẫn ko dc,nhờ anh em giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]