ban đầu nóng cpu mình đóng lại thì hết nóng nhưng vẫn sáng đèn phím mong ae giúp với!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]