anh em trong diễn đàn repair boot con 520 và nokia x cho e hỏi tí ạ.em câu dây chuẩn rồi mà nó cứ hiện thế này là sao ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]