như tiêu đề ae ai có file chuẩn con masstel c106 cho mình xin với.đang cần gấp.thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]