E có con lumia 900 AT&T bị cày nát hết chân mic chính, bác nào có sơ đồ câu hoặc có main thì đo giúp em với!
[IMG]http://*************/awV61Yo.jpg[/IMG]


Chú ý : Tiêu đề cần đầy đủ tên máy + tên bệnh đã est
vào đây úp ảnh bạn :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]