em có nhận con asha 200 báo định dạng thẻ nhớ cần anh em giúp ,em đã test rất nhiều thẻ .cũ có mới có ,vệ sinh ,nâng tiếp xúc,nhưng ko hết bệnh ,báo định dạng thẻ.cần anh em giúpChú ý : Tiêu đề cần rõ ràng đã est


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]